logo Balloon Pages

bk social links    facebook 32 twitter 32 rss 32

 

  • Home
  • Toekomst en regelgeving

Artikelen in categorie: Toekomst en regelgeving

EASA, CAMO+, ICAO, onderhoudswerkplaatsen, inspecties, ...
allemaal belangrijke punten voor de ballonvaart die af en toe wel eens voor de nodige discussies kunnen zorgen.


Verlenging transitieperiode FCL in Nederland

Verlichting van Europese regels per 8 april 2015

Voorstel wijzigingen Air Crew regelgeving General Aviation

Welke zijn dit en wat zijn de gevolgen?

Het regelgevend comité van EASA heeft op 8 en 9 oktober 2014 ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om de Aircrew Regulation (EU regulation 1178/2011) met ingangsdatum 8 april 2015 te wijzigen. U vindt dit voorstel onder het kopje "Meer informatie". Dit besluit, dat vooral de General Aviation betreft, doorloopt momenteel de formele goedkeuringsprocedure langs Europees Parlement en Raad en wordt naar verwachting medio maart gepubliceerd. Het besluit bevat onder meer mogelijkheden voor de lidstaten om de transitietermijn voor de General Aviation met drie jaar te verlengen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu neemt na publicatie van de wijziging het besluit of Nederland van de verlenging van de transitieperiode gebruik maakt. De verwachting is dat Nederland dat gaat doen.

Gebruik van radio's met kanaalafstand 8,33 kHz

nieuwe circulaire DGLV

entete8 33

Vandaag verscheen uitgave 2 van de Cir Equip 05. Deze circulaire geeft een overzicht van de bepalingen voor deomzetting van de kanaalafstand van 25kHz naar 8,33kHz voor de VHF communicatieradio's aan boord van luchtvaartuigen, gebruikt in het Europese luchtruim.

Downloaden van de circulaire kun je onderaan het artikel.

Infosessie - overgang nieuwe vergunning

Infosessie nieuwe vergunning - klik hier voor meer info

De overzetting van de huidige vergunning ballonvaarder naar de nieuwe zorgt voor heel wat vragen in de ballonwereld. Er zijn al verschillende uiteenzettingen geweest over wat het zal worden met EASA. Intussen is het zover.

De volgende maanden zullen velen van ons deze stap moeten zetten. Step-in-Ballooning heeft het initiatief genomen om een aantal infoavonden te organiseren in verband met de overzetting naar de nieuwe FCL vergunning. 

Iedereen is van harte welkom. Voor data en inschrijven lees je dus best verder.

 

8,33 kHz radio, moet dat echt?

8,33 kHz radio, moet dat echt?

Ja, de 8,33 kHz radio lijkt er nu toch echt te komen voor ons VFR vliegers beneden FL 195, zeg 6.000 m. Moet dat echt? En wat betekent dit voor ons?

In de laatste zestig jaar is de technologie van onze radiosets in zoverre met zijn tijd meegegaan, dat de kanaalseparatie van 200 kHz in 1950, via 100 kHz en 50 kHz in 1972 naar 25 kHz ging.
De luchtvaart had daarmee de beschikking over 760 frequenties. Dat is nu allang niet meer genoeg om de verkeersleiding het groeiende verkeer te laten afwerken.

De overgang naar EASA regelgeving

EASA - overgangsmaatregelen

Directoraat-generaal van de Luchtvaart (DGLV) heeft zopas een nota uitgebracht om vooral het publiek te informeren over de komende Europese Verordening m.b.t. het vliegend personeel in de burgerluchtvaart en de overgangsmaatregelen die daarbij door de Europese Commissie worden voorzien. 

Het is dus wel voor de Belgische ballonvaarders.... actueel nog geen info over de regeling in Nederland.

  

De EASA-reglementering omvat de volgende onderdelen :

  • Part FCL (Flight Crew Licensing)
  • Part MED (geneeskundige voorwaarden)
  • Part CC (Cabin Crew)
  • Part ARA (Authority Requirements for Aircrew)
  • Part ORA (Organisation Requirements for Aircrew)

De nieuwe reglementering kan worden toegepast vanaf 8 april 2012, maar voorziet de mogelijkheid voor de Lidstaten om dit te doen met één jaar uitstel. Ook België heeft voor deze optie gekozen. Dit betekent dat het nieuwe systeem zal in werking treden op 8 april 2013.