logo Balloon Pages

bk social links    facebook 32 twitter 32 rss 32

 

Verlenging transitieperiode FCL in Nederland

Verlichting van Europese regels per 8 april 2015

Voorstel wijzigingen Air Crew regelgeving General Aviation

Welke zijn dit en wat zijn de gevolgen?

Het regelgevend comité van EASA heeft op 8 en 9 oktober 2014 ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om de Aircrew Regulation (EU regulation 1178/2011) met ingangsdatum 8 april 2015 te wijzigen. U vindt dit voorstel onder het kopje "Meer informatie". Dit besluit, dat vooral de General Aviation betreft, doorloopt momenteel de formele goedkeuringsprocedure langs Europees Parlement en Raad en wordt naar verwachting medio maart gepubliceerd. Het besluit bevat onder meer mogelijkheden voor de lidstaten om de transitietermijn voor de General Aviation met drie jaar te verlengen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu neemt na publicatie van de wijziging het besluit of Nederland van de verlenging van de transitieperiode gebruik maakt. De verwachting is dat Nederland dat gaat doen.

Consultatie sector

Het ministerie (Directoraat-Generaal Bereikbaarheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT) heeft de sector (AOPA, KNVvL en NACA) op 6 november geconsulteerd over de aanpassingen in de regelgeving en de gevolgen. De sectorpartijen geven aan gebruik te willen maken van de verlengde transitieperiode en tegelijkertijd door te willen gaan met de al ingezette transitieactiviteiten. Op basis hiervan heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer per brief laten weten dat het haar inzet is om de komende drie jaar de de KNVvL de brevetten voor recreatief ballonvaren en zweefvliegen te laten blijven uitgeven. Het besluit houdt op hoofdlijnen in dat:

 • - De lidstaten de mogelijkheid wordt geboden om de transitieperiode voor de General Aviation te verlengen tot 8 april 2018
 • - Als gevolg hiervan de nationale brevetten RPL en CPL(FB) en de KNVvL-brevetten GPL en BPL drie jaar langer in gebruik kunnen blijven en de opleidingsinstellingen die nog niet over zijn naar de Europese regelgeving (RTF en KNVvL vliegclubs) nog drie jaar langer door kunnen gaan. De conversieperiode van deze brevetten en opleidings¬instellingen wordt dus met drie jaar verlengd
 • - De regelgeving voor de General Aviation al per 8 april 2015 op een aantal punten wordt verlicht (zie hieronder)
 • - Verder heeft EASA aangekondigd met nieuwe voorstellen te komen voor verdere aanpassing van de regelgeving voor de General Aviation. Naar verwachting in het bijzonder op de organisatorische eisen. De sector en de lidstaten worden actief betrokken bij de ontwikkeling hiervan. Dit past bij de ambitie van EASA om te komen tot een meer proportionele regelgeving voor de General Aviation.

Zowel nationale als Europese brevetten en erkenningen

De ILT maakt het vanaf begin 2015 mogelijk voor piloten met nationale brevetten voor de recreatieve luchtvaart en voor nationaal geregistreerde opleidingsinstellingen (Registerd Training Facility, RTF) Europese brevetten en erkenningen van opleidingsinstellingen aan te vragen overeenkomstig de nieuwe Europese regels. In de transitieperiode zijn dus zowel de nationale als de Europese brevetten en erkenningen naast elkaar mogelijk. Als een vlieger of opleidingsinstelling kiest voor overgang naar het Europese document dan gelden vanaf dat moment de bijbehorende Europese rechten en plichten.

Wat betekent het voorgaande in de praktijk?

Verlenging van overgangsperiode voor de General Aviation
 • De verlenging wordt benut om de overgang naar de Europese regelgeving zo soepel mogelijk te laten verlopen. Regels die niet ter discussie staan en de veiligheid verhogen, zoals veiligheidsmanagement, krijgen voorrang.
 •  De KNVvL blijft in ieder geval tot 8 april 2018 de nationale brevetten voor recreatief ballonvaren en zweefvliegen afgeven en de medische keuringen organiseren.
 • De ILT biedt vanaf begin 2015 de mogelijkheid om brevetten en erkenningen (van Approved Training Organisations, ATO’s) aan te vragen op basis van EU 1178/2011. In de praktijk betekent dit dat er drie jaar lang zowel nationale als Europese brevetten en erkenningen naast elkaar bestaan. De vlieger of opleidingsinstantie die kiest voor het Europese document krijgt vanaf dat moment te maken met de rechten en plichten die daarbij horen. 
Verlichting van Europese regels per 8 april 2015
 • Verhoging van de maximum leeftijd van 65 naar 70 jaar voor het uitvoeren van commercieel ballonvaren (en zweefvliegen).
 • Vliegers uit landen buiten de EU kunnen in de EU vliegen met gebruik van hun eigen licentie.
 • Het wordt voor nationale geregistreerde trainingorganisaties die al over een registratie voor een PPL-brevet beschikken (JAR-compliant RTF) mogelijk om tot 8 april 2018 op te leiden voor de Europese brevetten PPL en LAPL volgens Part FCL  zonder dat aan Part VI en VII (Part ARA en Part ORA) hoeft te worden voldaan. Kortom: de JAR-compliant RTF hoeft geen ATO te worden om te kunnen opleiden voor EU-brevetten PPL en LAPL. Wel zullen de Europese opleidingen moeten worden aangevraagd en goedgekeurd door de ILT.
 • Nationale geregistreerde trainingsorganisaties die niet over een PPL-registratie beschikken kunnen tot 8 april 2018 doorgaan met het opleiden voor nationale brevetten en ratings die op hun registratie zijn vermeld. Instroom van studenten voor de nationale opleidingen zal ruim voor deze datum worden afgebouwd ten faveure van FCL-compliant opleidingen. Uitbreidingen van de bevoegdheden van de RTF’s ten opzichte van hun bestaande registratie zijn alleen mogelijk als de RTF eerst een omzetting naar een ATO heeft gerealiseerd. Vervolgens kan het als ATO de uitbreiding aanvragen volgens de Europese regels.
 • De nominale toezichtsfrequentie voor opleidingsinstellingen die alleen opleiden voor EU PPL, LAPL, SPL en BPL wordt verhoogd naar 48 maanden en kan onder voorwaarden worden verlengd naar 72 maanden (of in geval van niet goed presteren worden verlaagd).
 • Voor opleidingsinstellingen die alleen opleiden voor EU PPL, LAPL, SPL en BPL gelden aangepaste eisen voor risk management en compliance monitoring.
Bron: Inspectie Leefmilieu en transport

Gerelateerde artikelen

Over de auteur

Luc Van Geyte

Luc Van Geyte

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast