logo Balloon Pages

bk social links    facebook 32 twitter 32 rss 32

 

  • Home
  • Info
  • Geschiedenis ballonvaren
  • Een droom ...

Een droom zo oud als de mensheid

Geschreven door Luc Van Geyte op 25 maart 2011

De mens heeft altijd willen vliegen. Voor hij erin slaagde verliepen vele eeuwen. Verwonderd had de mens toegekeken naar het verschijnsel van een vogelvlucht. Velen voelden zich geroepen dit na te bootsen met soms desastreuze afloop als gevolg. Toen men slaagde met zijn pogingen om te vliegen, vloog men niet zoals een vogel. Men dreef als een wolk.
Door het concept van de luchtballon is men er uiteindelijk dan toch in geslaagd om die eeuwenoude droom te verwezenlijken.

IcarusDe bekendste en schoonste van alle Griekse legenden is die van Daedalus en zijn zoon Icarus.

Daedalus werd samen met zijn zoon op het eiland Kreta gevangen gehouden door de wrede koning Minos. Gedreven door zijn verlangen naar vrijheid vervaardigde Daedalus met behulp van vogelveren heel kunstig samengestelde vleugels, de veren waren met was bevestigd en Daedalus hechtte een paar van deze vleugels aan zijn eigen lichaam en een paar aan het lichaam van zijn zoon. Samen verhieven zij zich in de lucht, maar Icarus kwam te dicht bij de zon. De was smolt en Icarus stortte in zee en verdronk. Sindsdien draagt die zee de naam Icarische Zee.

Henry Cavendish (10-Oct-1731 Nice – 24-Feb-1810 Londen) was een Engels natuurkundige. Hij bezat een groot vermogen die hem in staat stelde als onafhankelijk geleerde onbeperkt onderzoekingen te kunnen uitvoeren. Hij ontdekte onder andere het waterstofgas in 1766 en de stikstof in 1772. Waterstofgas is zeer brandbaar wanneer het met lucht wordt vermengd. Daardoor werd het gas met grote voorzichtigheid behandeld. De Fransen noemden het gas vanwege de grote brandbaarheid, ook "air inflammable" (brandbare lucht). De Duitsers noemden het "Knallgas". Volgens Cavendish had het gas een gewicht van slechts 1/14de van lucht. Zich bewust van de explosieve eigenschappen van dit gas noemde hij het 'flogiston', in de 18de eeuw de naam van het element dat naar men meende voorkwam in alle brandbare stoffen. Dit gas zou pas later bekend worden als waterstofgas en hoewel Cavendish toen reeds meedeelde dat het lichter was dan de lucht, realiseerde noch hij noch iemand anders zich, dat dit gas de luchtvaart met luchtschepen mogelijk zou maken.


In 1781 vulde Tiberius Cavallo (1749 - 1809) een aantal dierlijke blazen met waterstofgas, doch toen de proefnemingen faalden, zocht Cavallo naar een ander middel om met het gas proeven te nemen en kwam op de gedachte zeepbellen te blazen, gevuld met waterstof. De zeepbellen stegen snel in de lucht en het volgende jaar op 20 juni 1782 beschreef Cavallo zijn experimenten in een bijeenkomst van de Royal Society, waar men voor een en ander zeer veel belangstelling toonde.Het was in datzelfde jaar dat een definitieve stap gezet werd naar de verdere ontwikkeling van de eerste praktische luchtballon, alhoewel merkwaardig, het hefvermogen verkregen werd door middel van hete lucht en niet door middel van het pas gevonden waterstofgas.

Gerelateerde informatie

  • Gewijzigd op: donderdag, 25 april 2013
  • Hits: 25335